PORTFOLIO > 2017-2018

Mirrors to Our Deepest Understandings
Mirrors to Our Deepest Understandings
horsehair + mirror
9" x 30" x 7"
2018