SCULPTURE > FLOW

Black + White Diamond
Black + White Diamond
horse hair, acrylic + wood
8" x 44" x 7"
2017