SCULPTURE > FLOW

White Diamond
White Diamond
horse hair, acrylic + wood
8" x 44" x 7"
2017